Osakaskunta laatii itselleen pitkäaikaisen alueen kehittämissuunnitelman, joka julkaistaan tässä osiossa myöhemmin.